Pedagogische sensitiviteit

Passende begeleiding van (hoog)begaafde kinderen betekent dat de leerkracht naast het ‘diep denken’ ook aandacht besteedt aan het ‘groot voelen’. Deze kinderen hebben pedagogisch sensitieve leerkrachten die hen echt willen begrijpen.  Iemand die zo reageert waardoor het kind voelt dat de leerkracht hem/haar echt heeft gezien, gehoord en begrepen.

Wil je weten wat wij verstaan onder pedagogische sensitiviteit? Klik dan op download. 

Download