Tips & tools

Relatie - Ik mag zijn

Ik mag zijn

Bekijk video
 • Ik wil er graag bij horen, maar voel me vaak anders dan anderen.
 • Ik voel me soms verdrietig, omdat andere kinderen mij niet begrijpen.
 • Ik merk het als iemand vraagt ‘’hoe gaat het met jou?’’, maar eigenlijk alleen maar over zichzelf wil praten.
 • Ik vind het belangrijk dat dingen eerlijk gaan; zoals het maken van gelijkwaardige teams bij voetbal of het oplossen van ruzies. 
 • Ik vind het belangrijk dat iemand fouten toegeeft.
 • Ik vind het belangrijk dat je je aan afspraken houdt die je hebt gemaakt.
 • Ik merk het als iemand zegt dat er niks aan de hand is, maar eigenlijk ergens verdrietig of boos over is.
 • Ik merk het als iemand doet alsof hij luistert, maar eigenlijk ergens anders aan denkt.
 • Ik kan lang nadenken over dingen uit de ‘grotemensenwereld’ die ik heb gezien, gehoord of gelezen.
 • Ik kan verdrietig, bang of juist heel blij worden van een film, boek of muziek.
 • Als ik in bed lig, denk ik vaak na over wat er is gebeurd die dag en hoe de dingen zijn gegaan.

Download hier deze beschrijvingen

Begeleiding

Authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke voorwaarden voor de relatie met een (hoog)begaafd kind. Het is dan ook belangrijk om het 'groot voelen' te kunnen bespreken met het kind. Op deze pagina vind je tips en tools voor de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen ten aanzien van het thema ik mag zijn. De downloads richten zich op:  1) authentiek leerkrachtgedrag en 2) groot voelen bespreken. 

Gedicht

Aan-het-denken-zetters

Ik zou graag willen dat je de wil zag
In mijn ogen
De wil om te leren
De wil om iets te mogen

Ik zou graag willen dat je de onrust voelt
In mijn leven
De onrust om van alles en niets
De onrust om te willen en te kunnen geven

Ik zou graag willen dat je de emotie zag
In mijn lijf en leden
Intense woede, de blijdschap en het groot verdriet
De emotie in het nu en die uit mijn kleine verleden

Lieve juf, ik zou zo graag willen dat je me ziet en dat je weet
dat ik zoveel meer kan en intens veel voel
Lieve juf
Begrijp je misschien wat ik bedoel?

Esther de Boer