Gedrag waarnemen

Het is van belang om het gedrag van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op een objectieve manier te kunnen waarnemen. Op deze manier kunnen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Tijdens het signaleren is het van waarde om niet alleen de cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen, maar zullen ook de zijnskenmerken van kinderen doelgericht geobserveerd moeten worden.

Op deze pagina vind je hulpmiddelen om het concreet waarneembare gedrag van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en begrijpen. Download de instructiekaart met de daarbij horende observatiekaarten en het HGW-formulier onderaan deze pagina bij downloads. Om de cognitieve ontwikkeling in kaart te brengen kun je de ‘Intake vragenlijst kleuters’ van SLO gebruiken.

Gedicht

Aan-het-denken-zetters

Charlie Mackesy