Ontwikkelingsvoorsprong

Ontwikkelingsvoorsprong

Bekijk video

Doelstelling

Leerkrachten die kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong écht
zien en begrijpen, door:

Dit vraagt om een cyclisch proces waarbij steeds geschakeld wordt tussen kijken naar wat het kind nodig heeft en de leeromgeving daarop aanpassen. We sluiten hierbij aan bij het gedachtegoed van stimulerend signaleren. Dit onderdeel van de website is een aanvulling specifiek gericht op het jonge kind, waarbij de overige pagina's zich wat meer op (hoog)begaafdheid in algemene zin richten.